четвртак, 08. децембар 2011.

MERE BEZ VAGE :)
Pomoć u kuhinji, bilo da ste mlada domaćica ili ona starija, su mere bez vage...
Na početku svog braka ja sam zalepila na kuhinjski deo ovu tabelu koju sam
dugo čuvala medju receptima a objavio je ženski časopis popularan 70- tih
godina XX veka - NADA :)


Nedavno je ŽENA BLIC objavila tabelu s detaljnijim i preciznijim merama, pa
sam i to sačuvala i povremeno gvirnem u njih kad mi se ne koristi vaga...